INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie 1/SP/D/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2020 rok – pakiety.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOTYCZY: Postępowanie 1/SP/D/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2020 rok – pakiety.