NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

  • Wydawanie obiadów w stołówce odbywa się w godzinach: 11:30-14:30.
  • Na stołówkę wpuszczane są tylko dzieci/pracownicy bez objawów chorobowych takich jak: wysoka gorączka, kaszel, katar.
  • Odzież wierzchnią i plecak uczeń jest zobowiązany przechowywać tylko w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną.
  • Ze względów bezpieczeństwa na terenie stołówki szkolnej obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
  • Na stołówce może przebywać tylko tyle osób ile jest miejsc siedzących.