Konkurs Plastyczny „Moja szkoła” organizowany z okazji 40-lecia Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III do udziału w Konkursie Plastycznym „Moja Szkoła”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów 40-lecia naszej placówki oraz z okazji nadania jej imienia nowego Patrona, którym zostanie Zakład Narodowy im. Ossolińskich .

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy I

II kategoria – klasy II - III

Pracę należy wykonać w formacie A3 w dowolnej technice bez elementów sypkich, forma pracy płaska.

Termin dostarczenia prac konkursowych wraz ze zgodą na uczestnictwo upływa 31 maja 2022r.

Pracę dostarczamy wychowawcy klasy, zanosimy do sali 6 lub 18 w bud. B

W ramach wyróżnienia najciekawsze prace biorące udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej przygotowanej na okoliczność Jubileuszu 40-lecia szkoły.

Dla wyłonionych przez Komisję konkursową laureatów przewiduje się dyplomy oraz nagrody książkowe.

Szkolny Konkurs „DZIEŃ LICZBY PI”

Z okazji Dnia Liczby Pi, który obchodzimy 14 marca, zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie. Szczegóły w regulaminie.

 

Liczba Pi

Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem,
osiem dziewięć obliczeniem,
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa.
Podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nie ostatnie siedem,
przynaglając, ach przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.

Autorem wiersza jest WISŁAWA SZYMBORSKA