Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 50 rekomenduje NIEOBOWIĄZKOWE ubezpieczenie NNW dla dzieci.Instrukcja zakupu ubezpieczenia i warianty polisy w załącznikach. 

Ogólne informacje o ubezpieczeniu:

  • Składka za ubezpieczenie jest składką ROCZNĄ.
  • Ubezpieczenie wykupić można do 31.10.2020 r.
  • Uprawianie sportów wyczynowych w zakresie, m.in. sportów walki ( obejmuje również m.in. uczestniczenie w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów – w cenie ubezpieczenia podstawowego).
  • Wysokie sumy ubezpieczenia za pobyt w szpitalu (bez konieczności podwyższania o dodatkowe pakiety – w cenie ubezpieczenia podstawowego).
  • Zakres ubezpieczenia  obejmuje pobyt w szpitalu z tytułu choroby – w cenie ubezpieczenia podstawowego.
  • W rozumieniu OWU za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu.
  • Zdiagnozowanie zachorowania na sepsę – w cenie ubezpieczenia podstawowego.

Rada Rodziców SP 50