Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni krytej Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Szkoła Podstawowa Nr 50 we Wrocławiu zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie usługi: Świadczenie kompleksowej obsługi ratownictwa wodnego na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 50 we Wrocławiu w okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.