Zawitała do nas jesień!

W naszej świetlicy zagościła jesień. Jest ona inspiracją do
wykonywania przeróżnych prac plastycznych. Świetlicowa jesień jest
kolorowa i piękna. Uczniowie chętnie wycinali papierowe liście, naklejali je
na szyby okien oraz zrobili dorodne borowiki. Samodzielnie wykonane prace
plastyczne pozwalają nam spędzić miło czas i wprowadzić do świetlicy
ciepłą, pogodną atmosferę
.

 

WhatsApp Image 2022 09 25 at 14.02.56    WhatsApp Image 2022 09 25 at 14.02.57

WhatsApp Image 2022 09 25 at 13.59.49        WhatsApp Image 2022 09 25 at 14.01.47

WhatsApp Image 2022 09 25 at 14.01.48      WhatsApp Image 2022 09 25 at 14.01.48 1

29 Akcja Sprzątanie Świata  2022

 

W naszej Szkole już po raz kolejny braliśmy udział w międzynarodowej kampanii odbywającej
się na całym świecie we wrześniu - SPRZĄTANIE ŚWIATA. Uczniowie uczęszczający do świetlicy wraz
z nauczycielkami i starszymi kolegami, należącymi do szkolnego klubu wolontariusza, sprzątali teren
przy boisku szkolnym. WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE to tegoroczne hasło już 29. akcji Sprzątanie
świata, której celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Naszą akcję sprzątania terenów wokół boiska szkolnego poprzedziły rozmowy na temat ekologii i sposobów ekologicznych działań, jakie na co dzień możemy podejmować. Dzieci przypomniały sobie również podczas zajęć jak prawidłowo segregować śmieci.
W ten sposób nasi uczniowie mogli włączyć się w aktywnie promowanie ekologii.Mamy nadzieje, że dzięki tej akcji świetliczaki będą pamiętały, że porzucone śmieci to nie tylko zagrożenie dla przyrody, ale i dla naszego zdrowia. Zwieńczeniem naszego udziału w akcji było wykonanie proekologicznychprac plastycznych
Dbajmy o NASZĄ PLANETĘ!

 

WhatsApp Image 2022 09 16 at 21.00.46                       WhatsApp Image 2022 09 16 at 21.01.47

 

 

 

 

WhatsApp Image 2022 09 16 at 21.01.49

          IMG 20220913 135021                         IMG 20220913 144301 1

IMG 20220913 144751 1

Informacja o działalności świetlicy szkolnej

  w Szkole Podstawowej nr 50 im. Ossoilineum we Wrocławiu

 

• Warunkiem przyjęcia Ucznia do świetlicy jest złożenie przez Rodzica/Opiekuna Prawnego Karty
Zgłoszenia, wypełnianej na bieżący rok szkolny.


• Kartę Zgłoszenia można złożyć w formie elektronicznej na adres sekretariatu Szkoły, dostępny na
stronie internetowej Szkoły lub w postaci tradycyjnej (druk pobrany ze strony internetowej Szkoły
w zakładce “Świetlica” lub bezpośrednio w szkole).


• Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6:45-17:00- Rodzic/Opiekun Prawny jest zobowiązany
do punktualnego odbierania dziecka.


• Uczeń może być odebrany ze świetlicy wyłącznie przez osoby wpisane w Karcie Zgłoszenia.


• Dziecko może być odebrane przez osobę niewpisaną w Karcie Zgłoszenia na podstawie
jednorazowej pisemnej zgody opatrzonej datą, dostarczonej do nauczyciela świetlicy.


• Dziecko nie może opuścić świetlicy na podstawie telefonicznej informacji.
Dlatego proszę wpisać w karcie zgłoszenia godziny, o której dziecko może opuścić samodzielnie
świetlicę.

• Osoba zgłaszająca się po dziecko informuje o tym dyżurującego nauczyciela świetlicy lub
pracownika na portierni- podając imię, nazwisko i klasę dziecka.
Prosimy o cierpliwość :)


• Uczniowie klas 1 – 3 korzystają ze stołówki szkolnej pod opieką nauczycieli świetlicy w
godzinach 11:10-14:45 w kilku turach.


• Uczniowie przebywający w świetlicy mają możliwość zjedzenia własnego posiłku o każdej porze.
Wyjątek: zorganizowane zajęcia świetlicowe trwające w zależności od możliwości
psychofizycznych uczniów.


• W ramach pracy świetlicy proponujemy uczniom zajęcia: czytelnicze, plastyczne, multimedialne,
muzyczne, ruchowe, gry i zabawy integracyjne, spacery i wyjścia na boisko szkolne oraz plac
zabaw.


• Prosimy o zaopatrzenie dzieci w wystarczającą ilość napojów (woda, soki), a także adekwatny
strój do pogody.


• Prosimy o zachęcenie dzieci, aby w przypadku złego samopoczucia lub innych trudnych sytuacji
pojawiających się w czasie pobytu w świetlicy, niezwłocznie zgłaszały problem nauczycielowi.
• Do świetlicy dzieci przychodzą w obuwiu zmiennym.


• Uczniowie nie korzystają z telefonów komórkowych, smartwatchów i innych, podobnych
urządzeń (Regulamin korzystania przez uczniów telefonów komórkowych w SP nr 50 im.
Ossolineum we Wrocławiu).


• Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za zgubione/zniszczone rzeczy.


• Aby dzieci mogły miło i twórczo spędzać czas w świetlicy, potrzebne są materiały papiernicze,
gry dydaktyczne, sprzęt sportowy itp. Dlatego zwracamy się z prośbą o dobrowolne, jednorazowe
wpłaty na rzecz świetlicy na obecny rok szkolny. Środki te zostaną wykorzystane na zakup
pomocy niezbędnych do atrakcyjnego i kreatywnego prowadzenia zajęć dla dzieci.

Nr konta 69 1020 5226 0000 6702 0487 5847.


• Należy zapoznać się z Regulaminem Świetlicy.

 

Nauczyciele Świetlicy

IMG_20220901_081503.jpg

 

Pod koniec ubiegłego roku szkolnego nasze świeliczaki miały przyjemność przygotować występ w ramach udziału w VII Festiwalu Wielokulturowych Dźwięków i Ruchu organizowanym przez Przedszkole Integracyjne nr 89 im. J. Tuwima we Wrocławiu. Nasi uczniowie zaprezentowali utwór afrykański "Siyahamba".
Na pamiątkę świetliczaki otrzymały statuetkę , dyplom oraz bardzo interesującą książkę

pt .:"Wielka księga wartości".


Zeby zobaczyć wszystkie występy wystarczy wpisać link: https://youtu.be/8TCR4G26FeM , natomiast naszych uczniów możemy posłuchać na ok. '20.

Dziękujemy!
Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Festiwalu:)

 

IMG 20220901 081448