Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo!


Od 29 maja ruszają zapisy do świetlicy. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

Karta będzie dostępna na stronie szkoły-zakładka świetlica. Uzupełnioną kartę należy wydrukować i dostarczyć do świetlicy  (bud. B) albo przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczyciele świetlicy

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zapisu do świetlicy 2023-2024.pdf)Karta zapisu 2023/2024[ ]474 kB

 

Mamy ogromną przy­jem­ność ogło­sić wyniki

IV Miej­skiego Kon­kursu Pla­stycz­nego: Wro­cław w oczach dziecka –Mo­sty Wro­cław­skie.
Z ogromną przy­jem­no­ścią podzi­wia­li­śmy nade­słane prace.

Oto lista zwy­cięz­ców:
I miej­sce – Przemysław Filo­zof ZSP 17
II miej­sce – Elż­bieta Rawicka SP4
III miej­sce – Wiktor Sroka SP4


Ser­decz­nie dzię­ku­jemy wszystkim za wzię­cie udziału w kon­kur­sie, zwy­cięz­com gra­tu­lu­jemy.
Po odbiór dyplo­mów i nagród można się zgła­szać do świe­tlicy w budynku B od
6 czerwca.

Zespół Nau­czy­cieli świe­tlicy

 Dzień Matki 

Zbliża się najpiękniejszy dzień w roku jakim jest Dzień Matki. Uczniowie uczęszczający
do świetlicy szkolnej wykonali pracę plastyczną pt. ,,Portret mojej mamy’’. To dzień, w
którym chcemy podziękować naszym mamom za trud włożony w wychowanie, troskę i miłość.
Z tej okazji dzieci ze świetlicy pragną złożyć WSZYSTKIM MAMOM, najserdeczniejsze
życzenia. Niech ten dzień będzie wyjątkowy i cudny, wszystkiego najlepszego!

 

20230524 083820

 

20230524 084153             20230524 084214

 

20230524 084157             20230524 084219

 

 

 

Word Art

 

 "Słuchaj uszami tolerancji.

Patrz oczami współczucia.

Mów językiem miłości."

 

Zespół Nauczycieli Świetlicy SP nr 50 we Wrocławiu, serdecznie zaprasza dzieci z wrocławskich szkół do udziału  w

II Międzyszkolnym Konkursie Literacko- Plastycznym

Temat konkursu: Tolerancja, akceptacja i szacunek tak rodzi się POKÓJ !

Tematyka konkursu związana jest z obchodzonym 5 maja Dniem Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej.

Cele konkursu:

1.  Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej

2.  Rozwijanie wrażliwości estetycznej, uzdolnień literackich i plastycznych

3.  Przybliżenie dzieciom i młodzieży tematu tolerancji

4.  Zwrócenie uwagi na wartości płynące z tolerancji oraz problemach wynikających z jej braku

Regulamin konkursu

 • Organizatorem konkursu jest Świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkół Podstawowych
 • Zadaniem uczestników jest samodzielne stworzenie pracy w jednej z kategorii konkursu związanej z tematem:Tolerancja, akceptacja i szacunek tak rodzi się POKÓJ

 

 • Kategoria Literacka:

 Napisanie pracy konkursowej w dowolnej formie poetyckiej (utwór może być napisany w języku ukraińskim); 

 • Kategoria plastyczna:

Praca plastyczna wykonana powinna być w maksymalnym rozmiarze A3, dowolną techniką; forma pracy: płaska

 • Jeden uczeń może wziąć udział w dwóch kategoriach
 • Terminy: Prace można dostarczyć osobiście do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 w budynku B lub wysłać na pocztę e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie: 31.05.2023
 • Prace konkursowe należy opisać drukiem i podpiąć na jej odwrocie (należy napisać dane autora: imię i nazwisko, wiek/klasa   oraz  adres szkoły do jakiej  autor pracy  uczęszcza )
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora  w zakładce świetlica dnia 06.06.2022
 • Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które będzie można odebrać  osobiście w SP nr 50 od dnia 07.06.2022                                                                                                                 
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:  zgoda na udział w konkursie; klauzula informacyjna; zasady przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami. 

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia

w tworzeniu swoich prac !

Zespół nauczycieli świetlicy

Załączniki:
Pobierz plik (Zał._9a._Konkurs_zgoda_i_klauzula (1).doc)Zał._9a._Konkurs_zgoda_i_klauzula (1).doc[Zgody konkursowe]84 kB