logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

W naszej szkole powstała pracownia druku 3D oraz robótek ręcznych. Uczniowie mają możliwość zobaczyć jak wyglądają wydruki 3d, ale co najważniejsze mogą sami je zaprojektować i wydrukować. Mają przy tym wiele satysfakcji. Zajęcia z robótek ręcznych też cieszą się sporym zainteresowaniem. Uczniowie podczas zajęć korzystają z krosna które służy do tworzenia pięknych prac. 

w ramach współpracy z WCDN we Wrocławiu nasi szkolni koordynatorzy projektu uczestniczyli w konferecji na której została przedstawiona prezentacja multimedialna w której zostały przedstawione działania szkoły. 

 

Pozdrawiamy 

Koordynatorzy projektu

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Laboratoria przyszłości w SP50.pdf)Laboratoria przyszłości w SP50.pdf[ ]2774 kB

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

O programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości  to  Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 329 100,00zł.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 60%  ww.  środków, tj. 198 587,00 zł na zakup wyposażenia wg poniższej specyfikacji:

 1. drukarki 3 D wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem
 2. mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 3. stacje lutownicze z gorącym powietrzem wraz z akcesoriami
 4. kamery przenośne z akcesoriami oraz oprogramowaniem
 5. aparaty przenośne z akcesoriami
 6. statyw z akcesoriami
 7. mikroport z akcesoriami
 8. oświetlenie do realizacji nagrań
 9. mikrofon kierunkowy z akcesoriami
 10. gimbal
 11. nagłośnienie wraz z akcesoriami
 12. klocki Lego Education
 13. klocki Korbo
 14. taborety i stoły zajęciowe
 15. zestawy meblowe do sal lekcyjnych

II TRANSZA ZAKUPÓW W RAMACH LABORATORIÓW PRZYSZŁOŚCI:

w ramach pozostałych 40 % przyznanych środków tj. 130 513,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 50 im. Ossolineum w roku 2022 r. dokonała zakupu wyposażenia wg poniższej specyfikacji :

 1. Sprzęt nagłośnieniowy do sali gimnastycznej
 2. Wyposażenie pracowni robótek ręcznych( maszyna do szycia, nici, włóczki, tablice korkowe, farby, krosno, sztalugi)
 3. Stoły oraz krzesła do pracowni robótek ręcznych
 4. Mikroskopy stereoskopowe wraz z akcesoriami
 5. Głośniki oraz słuchawki studyjne