LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

O programie:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości  to  Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 329 100,00zł.  Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydano 60%  ww.  środków, tj. 198 587,00 zł na zakup wyposażenia wg poniższej specyfikacji:

 1. drukarki 3 D wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem
 2. mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
 3. stacje lutownicze z gorącym powietrzem wraz z akcesoriami
 4. kamery przenośne z akcesoriami oraz oprogramowaniem
 5. aparaty przenośne z akcesoriami
 6. statyw z akcesoriami
 7. mikroport z akcesoriami
 8. oświetlenie do realizacji nagrań
 9. mikrofon kierunkowy z akcesoriami
 10. gimbal
 11. nagłośnienie wraz z akcesoriami
 12. klocki Lego Education
 13. klocki Korbo
 14. taborety i stoły zajęciowe
 15. zestawy meblowe do sal lekcyjnych

Pozostałe 40 % przyznanych środków zostanie przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia z katalogu programu Laboratoria Przyszłości do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Ww. wyposażenie wykorzystane zostanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci przy użyciu najnowszych technologii w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz doposażenia i unowocześnienia bazy szkolnej.