KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

I półrocze: 1 września 2020 r. – 29 stycznia 2021 r.

II półrocze: 1 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

Przekazanie rodzicom informacji związanych
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego

do 4 września 2020 r.

Rada Pedagogiczna

15 września 2020 r.

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 50

13 października 2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej (środa)

14 października 2020 r.

Konsultacje dla rodziców
(preferowana formuła – online)

22 października 2020 r.

Wszystkich Świętych (niedziela)

1 listopada 2020 r.

Święto Niepodległości (środa)

11 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami
(preferowana formuła – online)

18 – 19 listopada 2020 r.

Konsultacje dla rodziców
(informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych) – (preferowana formuła – online)

10 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Nowy Rok (piątek)

1 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe

4 – 17 stycznia 2021 r.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna)

28 stycznia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

(preferowana formuła – online)

3 – 4 lutego 2021 r.

Rada Pedagogiczna (podsumowanie I półrocza)

11 lutego 2021 r.

Konsultacje rodziców

(preferowana formuła – online)

25 marca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

(preferowana formuła – online)

21 – 22 kwietnia 2021 r.

Święto Pracy (sobota)

1 maja 2020 r.

Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek)

3 maja 2021 r.

Konsultacje dla rodziców

(informacja o przewidywanych ocenach rocznych) – (preferowana formuła – online)

20 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty (budynek A)

25 – 27 maja 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla
kl. IV – VII

Boże Ciało (czwartek)

3 czerwca 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (piątek)

4 czerwca 2021 r.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna)

15 czerwca 2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca II półrocze

28 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Kalendarz Szkolny 2020-2021.pdf)Kalendarz Szkolny 2020-2021.pdf[ ]300 kB