KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I półrocze: 1 września 2021 r. – 23 stycznia 2022 r.

II półrocze: 24 stycznia 2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021 r.

Spotkania z rodzicami

 

1 – 9 września 2021 r.

(wg ustalonego harmonogramu)

Rada Pedagogiczna

15 września 2021 r.

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 50

13 października 2021 r.

Dzień Edukacji Narodowej (czwartek)

14 października 2021 r.

Konsultacje dla rodziców (stacjonarne)

21 października 2021 r.

Wszystkich Świętych (poniedziałek)

1 listopada 2021 r.

Święto Niepodległości (czwartek)

11 listopada 2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (piątek)

12 listopada 2021 r.

Zebrania z rodzicami (on-line)

24 – 25 listopada 2021 r.

Konsultacje dla rodziców
(informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych) – (stacjonarne)

16 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Święto Trzech Króli (czwartek)

6 stycznia 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (piątek)

7 stycznia 2022 r.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna)

18 stycznia 2022 r.

Zebrania z rodzicami (on-line)

26 – 27 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe

31 stycznia 2022 r. – 13 lutego 2022 r.

Rada Pedagogiczna (podsumowanie I półrocza)

17 lutego 2022 r.

Konsultacje rodziców (stacjonarne)

24 marca 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Zebrania z rodzicami

(on-line)

27 – 28 kwietnia 2022 r.

Święto Pracy (niedziela)

1 maja 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (poniedziałek)

2 maja 2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek)

3 maja 2022 r.

Konsultacje dla rodziców

(informacja o przewidywanych ocenach rocznych) – (stacjonarnie)

12 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty (budynek A)

24 – 26 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla
kl. IV – VII

Boże Ciało (czwartek)

16 czerwca 2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych (piątek)

17 czerwca 2022 r.

Rada Pedagogiczna (klasyfikacyjna)

13 czerwca 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca II półrocze

27 czerwca 2022 r.

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.