REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKA SIATKOWA I PŁYWANIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Szkoła Podstawowa nr 50 serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w rekrutacji do oddziałów sportowych (na poziomie klas IV) o profilach: PŁYWANIE oraz PIŁKA SIATKOWA, które zostaną utworzone we wrześniu 2022 r. w SP nr 50 we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego:

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU – ROK SZKOLNY 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych

KLASA PŁYWACKA

KLASA SIATKARSKA

Złożenie dokumentów

od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r do godz. 15.00

od 09.05.2022 r. do 20.05.2022 r do godz. 15.00

Test predyspozycji

I TERMIN

02.06.2022 r. – test na sali gimnastycznej

godz. 17:00

03.06.2022 r. – test na pływalni

godz. 17:00

08.06.2022 r. – sala gimnastyczna

godz. 17:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15.06.2022, godz. 13:00

15.06.2022, godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

15.06.2022 od godz. 13:00

- 17.06.2022 od godz. 15:00

15.06.2022 od godz. 13:00

- 17.06.2022 od godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

20.06.2022, godz. 13:00

20.06.2022, godz. 13:00

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych

Postępowanie uzupełniające do klasy IV sportowych o profilu pływanie

Postępowanie uzupełniające do klasy IV sportowych o profilu piłka siatkowa

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji
o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

21.06.2022, godz.12:00

21.06.2022, godz.12:00

Złożenie dokumentów

21.06.2022, od godz. 12:00 do 22.06.2022 do godz. 15:00

21.06.2022, od godz. 12:00 do 22.06.2022 do godz. 15:00

Test predyspozycji

II TERMIN

27.06.2022 r. – test na sali gimnastycznej

godz. 17:00

28.06.2022 r. – test na pływalni

godz. 16:00

28.06.2022 r. – sala gimnastyczna

godz. 17:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

30.06.2022, godz. 13:00

30.06.2022, godz. 13:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu ucznia w szkole, do której zostało zakwalifikowane

30.06.2022 od godz. 13:00

- 01.07.2022 od godz. 15:00

30.06.2022 od godz. 13:00

- 01.07.2022 od godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

02.07.2022, godz. 13:00

02.07.2022, godz. 13:00