Klasy I-III

bip

loga wspolnie unicef wroclaw

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Liveworksheets

KAMPANIA „TYDZIEŃ DLA ZDROWIA” 

29.05. – 02.06.2023 r.

CELE:

- aktywny udział uczniów w kampanii,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- wdrażanie i kształtowanie właściwych nawyków i przyzwyczajeń,

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

ZADANIA DLA KLAS I - III:

  1. 05.2023 - W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Uświadomienie uczniom znaczenia aktywności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zdrowia psychicznego. Zorganizowanie klasowych zabaw ruchowych na boisku szkolnym oraz klasowej „aktywnej przerwy”. Omówienie sposobów spędzania wolnego czasu.

Prosta postawa to podstawa - przypomnienie uczniom o konieczności przyjmowania prawidłowej postawy w wykonywaniu codziennych czynności (pogadanka i ćwiczenia praktyczne).

  1. 05.2023 – ZDROWO JEMY – ZDROWO ROŚNIEMY

Rozmowa na temat związku między jakością pożywienia a zdrowiem. Uczniowie mogą przynieść swój ulubiony owoc lub warzywo i opowiedzieć kolegom o wartościach odżywczych tego produktu. 

23-24.05.2023 r. – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I promujące racjonalny sposób żywienia: „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy’. 

  1. 05.2023 - DZIEŃ WALKI Z HAŁASEM

Poszerzenie wiedzy uczniów na temat powszechnej obecności hałasu w środowisku człowieka, jego szkodliwego wpływu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania. UCZNIOWIE STARAJĄ SIĘ ZACHOWAĆ CISZĘ W KLASIE, NA KORYTARZU I W STOŁÓWCE.

  1. 06.2023 - DOBRY WZROK MAM – O OCZY DBAM

Rozmowa na temat roli zmysłu wzroku w życiu człowieka oraz higieny narządu wzroku.

  1. 06.2023 – DZIEŃ SPORTU

Udział uczniów w wieloboju sportowym o Puchar Rady Rodziców zorganizowanym przez zespół nauczycieli w-fu (wg ustalonego harmonogramu).

  1. 5-6.06.2023 r. MINI RATOWNIK

Nauka udzielania pierwszej pomocy prowadzona przez pracowników Straży Miejskiej.

XX FINAŁ MIEJSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO W SP50

Od wielu lat nasza Szkoła jest organizatorem finału Miejskiego Konkursu Matematycznego Wrocławskie Orły dla najzdolniejszych matematyków z klas III szkół podstawowych Wrocławia. W środę 31 V 2023r. odbędzie się XX już finał tego prestiżowego turnieju. Będziemy gościć w murach naszej Szkoły reprezentacje 26 wrocławskich szkół. Jako gospodarze tego spotkania chcemy dołożyć wszelkich starań, by nasi Goście czuli się u nas wyjątkowo. W związku z powyższym tego dnia nastąpi reorganizacja zajęć klas I-III. Lekcje będą skrócone, a dokładny harmonogram dla każdej klasy poda jej wychowawca. Mamy nadzieję spotkać się z Państwa zrozumieniem, przychylnością i życzliwością.

                                                                                                                                  Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

krasnal pod dąbem Nestorem
W celowej zbiórce internetowej na Krasnala udało się zebrać trochę powyżej 1000zł. Za dotychczasowe wpłaty bardzo serdecznie Państwu DZIĘKUJEMY. Jednakże do pełnej kwoty brakuje jeszcze ok.1500zł. Bardzo chcielibyśmy rozpocząć Nowy Rok Szkolnym z naszym skrzatem "Nestorkiem" u boku. Jeśli mają Państwo możliwość wspomóc nas w tym przedsięwzięciu, będziemy niezmiernie wdzięczni. Pieniądze można wpłacać na konto Rady Rodziców z dopiskiem KRASNAL

nr: PKO BP 15 1020 5242 0000 2402 0297 6637

                                                                                                                      Koordynator projektu: Małgorzata Furman

WYNIKI OLIMPIADY OLIMPUSEK Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS II

Z wielką radością pragniemy poinformować, że w sesji wiosennej olimpiady Olimpusek z języka polskiego dla klas II uczeń KRZYSZTOF ALEKSANDROWICZ został laureatem, natomiast uczniowie:

Marcel Sitarski
Agata Turek
Kalina Wójcik
Martyna Słowikowska
Jerzy Salamon

otrzymali WYRÓŻNIENIE.

Laureatowi i wyróżnionym gratulujemy!