Szanowni Państwo,

od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo

Informuję, że uczniowie, którzy w bieżącym oraz poprzednim roku szkolnym uzyskali znaczne osiągnięcia w dziedzinach artystycznych, mogą starać się o stypendium artystyczne.

Szczegółowe informacje, wnioski oraz formularze do wypłaty dostępne są na stronie: www.wroclaw.pl/stypendia-artystyczne

Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją proszę składać w gabinecie pedagoga szkolnego (budynek A, s. 13) do dnia 19.06.2019 r. do godz. 13.00.


Dorota Rogoza

Szanowni Państwo


Informuję, że uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali celujące wyniki w nauce (przynajmniej 5 ocen celujących na świadectwie) oraz znaczne osiągnięcia w konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim, mogą starać się o Stypendium Miasta Wrocławia.

Szczegółowe informacje, wnioski oraz formularze do wypłaty dostępne są na stronie: www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Wypełnione wnioski wraz z dokumentacją (kopia świadectwa, kopie dyplomów, formularz do wypłaty stypendium) proszę składać w gabinecie pedagoga szkolnego (budynek A, s. 13) do dnia 19.06.2019 r. do godz. 13.00.

Jednocześnie informuję Państwa, że zgodnie z zasadami i warunkami udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (załącznik do uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia. W związku z tym z wniosków, które zostaną dostarczone do pedagoga w dniu 19.06.2019 r. powołana komisja wybierze trzy, które zostaną przedstawione do akceptacji Radzie Pedagogicznej w dniu 21.06.2019 r.


Dorota Rogoza