Wizyta Pana Jacka Sutryka – Prezydenta Wrocławia w naszej Szkole

W dniu 26 kwietnia 2023 r. nasza Szkołę odwiedził Pan Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia wraz z Panią Ewą Monastryską – Dyrektor Wydziału Przedszkoli i Szkół Podstawowych w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zaproszeni Goście zwiedzili oba budynki Szkoły, zapoznając się ze szkolną bazą, a w szczególności z tą częścią infrastruktury w budynku B, która została ostatnio wyremontowana (m. in. wymiana okien w sali gimnastycznej, rewitalizacja zewnętrzna tej sali i łącznika oraz budowa nowych szatni sportowych).

Pan Prezydent oraz Pani Dyrektor odbyli także spacer po terenie przyszkolnym, nad którym sprawuje pieczę nasz wspaniały dąb Nestor. Wzbudził on uznanie oraz duże zainteresowanie naszych Gości.

Następnie Pan Prezydent spotkał się z przedstawicielami społeczności uczniowskiej naszej Szkoły. Uczniowie klas: II, III i IV oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z dużą otwartością uczestniczyli w tym spotkaniu, m. in. zadając wiele pytań – zarówno dotyczących działań realizowanych we Wrocławiu (np. budowy kolejnych ścieżek rowerowych), jak i sfery osobistej – np. o zainteresowaniach sportowych Pana Prezydenta w wieku szkolnym. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Na zakończenie uczniowie wręczyli Panu Prezydentowi symboliczne podziękowanie za odbyte spotkanie i – wspólnie z dyrekcją Szkoły – zaprosili Pana Prezydenta do złożenia kolejnej wizyty w naszej pięćdziesiątce.