XI Wrocławski Konkurs „Pożeracze Książek"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie rozwijającym zainteresowania czytelnicze.

Konkurs wymaga znajomości treści 10 wskazanych książek i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas 4-6 oraz klas  7-8.

Decyzją Kuratorium Oświaty konkurs zostanie zamieszczony w wykazie zawodów wiedzy, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to równoznaczne z przyznaniem dodatkowych punktów rekrutacyjnych dla laureatów.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 31 marca 2021 na terenie szkoły (szczegóły podamy w późniejszym terminie). Do finału przechodzi 5 laureatów łącznie z obu kategorii.

Finał zostanie przeprowadzony on-line na terenie szkoły w dniu 27 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są na stronie organizatora (Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu): http://sp107.wroclaw.pl/regulaminy-konkursow

Nasza szkolna biblioteka posiada wszystkie tytuły, a ponadto trzy z nich dostępne są w wersji e-booków w E-CZYTELNI, do której udostępniłyśmy dane do logowania.

Na zgłoszenia uczestników (poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym LIBRUS) czekamy do 15 grudnia, tj. do wtorku włącznie.

Książki można wypożyczać w godzinach pracy biblioteki (patrz: Zakładka BIBLIOTEKA na stronie szkoły) oraz podczas dodatkowych dyżurów w bibliotece A:

-w czwartek 17 XII w godz. 14.00 - 16.30,

-poniedziałek 21 XII w godz. 14.30 – 16.30.

Miłośników czytania zachęcamy do udziału.

Nauczyciele bibliotekarze
Małgorzata Kiwior
Barbara Samol-Jakubaszek

LISTA KSIĄŻEK:

Czytaj więcej...

Uruchomienie projektu E-CZYTELNIA dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych

         Projekt rozszerza i unowocześnia usługi biblioteczne.

E-CZYTELNIA udostępnia poprzez katalog INTEGRO ponad 1750 publikacji elektronicznych z platformy IBUK Libra oraz ponad 5600 Wolnych Lektur.

Korzystanie z E-CZYTELNI daje wiele możliwości.

IBUK Libra pozwala w przeglądarce www (bez instalowania aplikacji):

- Czytać książki na komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie;

- Wybierać książki spośród zasobów Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych;

- Dodawać książki do własnej półki (myIBUK);

- Wyszukiwać w książce słowa i frazy, prowadzące do potrzebnych wiadomości;

- Dodawać zakładki;

- Tworzyć własne notatki bezpośrednio w książce.

 

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Dla każdego z Was wygenerujemy w systemie bibliotecznym Prolib M21 tymczasowe hasło dostępu do konta i będziemy je Wam sukcesywnie przesyłać przez Librus, rozpoczynając od najstarszych uczniów.

PROSIMY O ZALOGOWANIE SIĘ W CIĄGU TRZECH DNI OD OTRZYMANIA HASŁA.

Instrukcja do pierwszego logowania:

  1. Wejdź na stronę: prolib.edu.wroclaw.pl
  2. W prawym górnym rogu kliknij: Zaloguj
  3. Z rozwijanej listy wybierz: Szkoła Podstawowa nr 50
  4. W pola: Numer karty i Hasło wpisz dane otrzymane w wiadomości od nauczycieli bibliotekarzy
  5. Kliknij przycisk: Zaloguj
  6. Zmień tymczasowe hasło na własne i zapamiętaj je.

Gratulujemy! Teraz możesz już samodzielnie korzystać z katalogu i z E-CZYTELNI!

W załącznikach znajdują się
- instrukcja logowania ze zrzutami ekranu wraz z instrukcją korzystania z E-CZYTELNI
- listy książek dostępnych w ramach IBUK Libry

Nauczyciele bibliotekarze
Małgorzata Kiwior
Barbara Samol-Jakubaszek

Drodzy Czytelnicy!

Informujemy o zmianie godzin pracy biblioteki od 11.11.2020 r.:

Poniedziałek      7.40 - 14.20

Wtorek               7.40 - 13.50

Środa                 7.40 - 13.50

Czwartek           7.40 - 13.20

Piątek                8.10 - 13.50

W przypadku konieczności wypożyczenia lektury z biblioteki szkolnej zachęcamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielem bibliotekarzem, celem potwierdzenia dostępności książki.

Nauczyciele bibliotekarze
Barbara Samol-Jakubaszek
Małgorzata Kiwior

Zakończył się październik - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH.

Przejście klas IV-VIII z dniem 26.10.2020r. na zdalne nauczanie spowodowało zmiany w organizacji i przebiegu zaplanowanych działań. Odbyły się więc one w przestrzeni realnej i wirtualnej.

II. W dniu 30 X 2020 r. po raz pierwszy szkoła uczestniczyła w międzynarodowej edycji akcji PRZERWA NA CZYTANIE – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Na miejscu w szkole czytali uczniowie klas I-III.

Było czytanie wspólne, i każdy sam.

Czytali uczniowie, i czytali nauczyciele.

Czytali cicho, i czytali głośno.

Po ogłoszeniu końca przerwy rozległ się miarowy okrzyk dzieci:

„Chce-my czy-tać, chce-my czy-tać!”.

Rozradował on nasze serca - OGROMNIE :)) :)) :))

W akcji wzięli udział uczniowie, którzy czytają regularnie oraz tacy, którzy rzadziej sięgają po książki. Dla wszystkich było to jednak WIELKIE WYDARZENIE.

Uczniowie klas IV-VIII w ramach spotkania na platformie MS Teams, słuchali czytanego przez nauczycieli bibliotekarzy fragmentu książki Katarzyny Majgier „Przebój na pięć”.

Czytaj więcej...