Zakończył się październik - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH.

Przejście klas IV-VIII z dniem 26.10.2020r. na zdalne nauczanie spowodowało zmiany w organizacji i przebiegu zaplanowanych działań. Odbyły się więc one w przestrzeni realnej i wirtualnej.

II. W dniu 30 X 2020 r. po raz pierwszy szkoła uczestniczyła w międzynarodowej edycji akcji PRZERWA NA CZYTANIE – bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Na miejscu w szkole czytali uczniowie klas I-III.

Było czytanie wspólne, i każdy sam.

Czytali uczniowie, i czytali nauczyciele.

Czytali cicho, i czytali głośno.

Po ogłoszeniu końca przerwy rozległ się miarowy okrzyk dzieci:

„Chce-my czy-tać, chce-my czy-tać!”.

Rozradował on nasze serca - OGROMNIE :)) :)) :))

W akcji wzięli udział uczniowie, którzy czytają regularnie oraz tacy, którzy rzadziej sięgają po książki. Dla wszystkich było to jednak WIELKIE WYDARZENIE.

Uczniowie klas IV-VIII w ramach spotkania na platformie MS Teams, słuchali czytanego przez nauczycieli bibliotekarzy fragmentu książki Katarzyny Majgier „Przebój na pięć”.

 

W tym roku w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu w „Przerwie na czytanie” wzięło udział 212 osób. Rekord szkoły w tym roku uzyskała klasa 1B, w której było 24 zaczytanych uczniów . Gratulujemy!

9 grudnia organizatorzy podadzą tegoroczny wynik „Przerwy na czytanie”.

II. Zaplanowane na 22-29 października br. spotkania czytelnicze dla klas V-VII połączone BIBLIOTECZNĄ LOTERIĄ KSIĄŻKOWĄ odbyły się dotychczas w klasach VII a, b, d, e, f, g oraz V c.

W ramach loterii 47 uczniów wypożyczyło opowiadania i powieści obyczajowe, historyczne, przygodowe i fantastyczne.

Na pozostałe klasy V-VII losy i książki czekają w bibliotece. Spotkania i loteria będą kontynuowane po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

Dziękujemy tym, którzy wzięli udział w akcji oraz w loterii.

Wszystkim życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia!

Nauczyciele bibliotekarze
Małgorzata Kiwior
Barbara Samol-Jakubaszek