Szkoła Podstawowa nr 50  im. Ossolineum ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław
tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/SP/D/2022 pn: Sukcesywna dostawa
artykułów spożywczych – 2022/2023 – pakiety.

Szkoła Podstawowa nr 50  im. Ossolineum ul. Czeska 38, 51-112 Wrocław
tel. 71/798-68-54, fax. 71/798-43-54

INFORMACJA O KWOTACH, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/SP/D/2022 pn: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych – 2022/2023 – pakiety.