Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-04-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej
 • zwiększając rozmiar elementów strony internetowej, w tym tekstu, następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony
 • w przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie
 • niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
 • treści na stronie nie są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
 • niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
 • w serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Domagała.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71798 68 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu
  ul. Czeska 38; 51-112 Wrocław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 717986854

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 50 ;51-112 Wrocław, ul. Czeska 38 tel. 71 7986854

Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu składa się z dwóch budynków

Budynek A – wejście

Wejście główne nie jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Istnieje podjazd przed budynkiem, ale w środku schody uniemożliwiają poruszanie się osobie niepełnosprawnej.
Z tyłu budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku.

Budynek B – wejście

Wejście główne oraz wejścia boczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Budynek A i B

 • brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych do obu budynków są pracownicy obsługi (portierzy)
 • w obu budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz połączony ze sobą schodami. Budynki nie posiadają wind
 • sekretariaty szkoły umiejscowione są na parterze obu budynków
 • budynek A posiada toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze w budynku dydaktycznym oraz w szatni basenowej
 • budynek B nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych
 • do obu budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, w obu budynkach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
 • dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika sekretariatu
 • brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.