bip

Edukacja wczesnoszkolna

szkola z misja duze

instaling logo male

Liveworksheets

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka dla szkół na prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022

W imieniu Rzecznika Praw Dziecka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji Dnia Dziecka.

Prace konkursowe oceniane będą w poniższych kategoriach:
a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci - obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat);

Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat praw dziecka (pokazujące przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny).
Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) - mogą to być rysunki, obrazy, instalacje przestrzenne, itp.

Spośród dostarczonych prac do szkolnego koordynatora konkursu, zostaną wybrane 3 prace z każdej kategorii, które będą reprezentować szkołę w konkursie. Oprócz pracy plastycznej dodatkowo trzeba dostarczyć Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy zezwalający na zgłoszenie pracy do konkursu, na użycie danych autora pracy - imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza. Formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursu z okazji Dnia Dziecka 2022 do niniejszego ogłoszenia. Do każdej pracy należy również dołączyć osobną kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą i tytułem pracy (jeśli posiada).
Szkolny termin składania prac jest do 27 maja 2022 r.

Prace składamy do szkolnego koordynatora: P. Katarzyna Bezhubka (sala 20 budynek B) lub P. Beata Kruszyk (sala 6 budynek B).

Spośród nadesłanych prac powołana przez Rzecznika komisja konkursowa wybierze maksymalnie sto prac, które zostaną poddane szczegółowej ocenie w celu wybrania po jednej zwycięskiej pracy oraz dwóch prac laureatów w każdej kategorii, a także prac wyróżnionych. Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca na stronie Rzecznika Praw Dziecka, a autorzy nagrodzonych prac otrzymają zestawy atrakcyjnych nagród.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
Rzecznik Praw Dziecka p. Mikołaj Pawlak oraz szkolny koordynator p. Katarzyna Bezhubka i p. Beata Kruszyk