Dominika Kubów kl. IV G

Szkoła Podstawowa nr 50
we Wrocławiu

bip

 

Igrzysk The World Games 2017

instaling logo male

Wolontariat

Pn Wt Śr Cz Pt So N
17
20
26
27
28

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

 
SYSTEM  REKRUTACJI


Informacja o możliwości uczestniczenia w działaniach SKW poprzez:

·         Wywieszenie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę SKW

·         Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu

·         Lekcje religii i etyki

·         Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

 

Kwalifikowanie ucznia do SKW  następuje po:


·         Złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów)

·         Przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej

·         Zasięgnięciu opinii wychowawcy

·         Miesięczny okres próbny

PRAWA WOLONTARIUSZA


  1.    Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki.

  2.    Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i innych nauczycieli.

  3.    Wolontariusz ma prawo być  poinformowany o trudnościach związanych z wykonywaną pracą.

  4.    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

  5.    Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

  6.    Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej po wcześniejszym uprzedzeniu koordynatora SKW.


 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

         

 1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w  Wolontariacie.

  2.    Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

  3.    Wolontariusz ma obowiązek respektować Regulamin SKW.

  4.  Wolontariusz ma obowiązek określonego-systematycznego działania na rzecz innychw ciągu całego roku szkolnego oraz wzięcia udziału w co najmniej trzech akcjach ogólnoszkolnych (Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia; Pola Nadziei, Mikolajkowa Paka dla Dzieciaka lub wsparcia Schroniska dla zwierząt).


  5.   Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania terminu zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariusza, tj. do 20 września danego roku  szkolnego.

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKA SKW  1.   Zasada osobistej pracy nad własnym   rozwojem.

  2.   Zasada bezinteresownego zaangażowanie  na rzecz potrzebujących pomocy.

  3.   Zasada troski o bezpieczeństwo i los słabszych.

  4.   Zasada prawdomówności, przyjaźni i życzliwości.

 
CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA  1.      Daje dobry przykład swoim zachowaniem.

  2.      Jest odpowiedzialny, obowiązkowy i punktualny.

  3.      Umie współdziałać w zespole.

  4.      Umie dzielić się z innymi.

  5.      Jest wrażliwy i tolerancyjny.

  6.      Systematycznie pracuje nad własnym rozwojem.

„Wolontariat to przede wszystkim naturalny odruch serca,
który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu
-swojemu bliźniemu”.
Jan Paweł II
 
Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.
Formą organizacyjną działania wolontariatu w naszej szkole jest Szkolny Klub Wolontariusza , który podlega stowarzyszeniu „ Żyj Kolorowo” realizując program „ My dla Świata”. Funkcjonujemy od 2011roku.Obecnie klub składa się z 95 wolontariuszy. Nasze stałe działania podejmujemy w ramach siedmiu sekcji: bibliotecznej; opiekuńczej; czytelniczej; plastycznej; sportowej, świetlicowej i porządkowej. Pomagamy w przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych, organizujemy, bądź uczestniczymy w akcjach i programach charytatywnych. Staramy się pomagać w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w szkole.
Mamy swój regulamin, prawa, obowiązki, zasady postępowania i wiele dobrych chęci.

"OŚMIU WSPANIAŁYCH"

W  roku szkolnym  2013/2014 po raz pierwszy wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków "OŚMIU WSPANIAŁYCH"19 marca 2014r.w sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia, w obecności władz oświatowych i samorządowych naszego miasta odebraliśmy WYRÓŻNIENIE w kategorii zgłoszenie grupowe. Cieszymy się z tego, że - mimo naszego młodego wieku - dostrzeżono wrażliwość serc, chęć niesienia pomocy i nasze zaangażowanie na rzecz potrzebujących.