bip

Wolontariat

szkola z misja duze

instaling logo male

Liveworksheets

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Z radością pragniemy poinformować, że nasz Szkolny Klub Wolontariusza- już po raz drugi w swojej historii- nominowany został do udziału w XXIV Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 19 marca 2018 roku podczas uroczystej Gali dla Wrocławskich Wolontariuszy w Centrum Kongresowym, w obecności władz oświatowych i samorządowych naszego miasta, odebraliśmy z rąk pana Prezydenta Rafała Dudkiewicza WYRÓŻNIENIE w kategorii „ZGŁOSZENIE GRUPOWE”.

Czytaj więcej...

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest,
 
nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi".

św. Jana Paweł II

To motto pragniemy realizować nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Podlegając stowarzyszeniu „Żyj kolorowo” realizujemy program „My dla Świata”.

Działamy w kilku sekcjach - bibliotecznej; opiekuńczej; czytelniczej, plastycznej, porządkowej i sportowej. W ten sposób uczymy się odpowiedzialności za siebie i podejmowane działania.

Biblioteczna to pomoc w porządkowaniu księgozbioru, doradztwo czytelnicze i opieka nad kącikiem boocrosingowym. Opiekuńcza to gry i zabawy z dziećmi klas 0-III, zabawy w świetlicy, organizacja przerw międzylekcyjnych. Porządkowa-stałe dyżury na korytarzach szkolnych i w szatni. Czytelnicza to przygotowywanie scenariuszy zajęć połączonych z czytaniem i propagowaniem literatury dziecięcej wśród uczniów. Plastyczna to opieka nad gazetką wolontariatu, przygotowanie plakatów ogłaszających kolejne akcje, włączanie się do dekorowania holu szkoły, pomoc w prowadzeniu galerii plastycznej. Sportowa- to pomoc w prowadzeniu dodatkowych zajęć sportowych dla klas młodszych i włączanie się w przeprowadzane zawody sportowe w naszej szkole.

Oprócz działań stałych współpracujemy z wieloma instytucjami niosącymi pomoc potrzebującym poprzez organizację szeregu akcji takich jak: „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia"; „Mikołajkowa paka dla dzieciaka"; „Na ratunek dzieciom z Kongo”, „Pola Nadziei”; „Słodka niespodzianka spod znaku wielkanocnego baranka”; „Studnia dla Południa”; „Prezenty bez pudła”; „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”; „Nakręcanie na pomaganie” „Pełna miska dla schroniska”. Organizujemy dyskoteki charytatywne, kiermasze świąteczne, warsztaty i kampanie…

W związku z reformą edukacji tj. połączenia Szkoły Podstawowej nr 50 z Gimnazjum nr 27 pracujemy jeszcze intensywniej, bo w skład szkolnego wolontariatu w bieżącym roku szkolnym wchodzą dwie grupy: gimnazjalna i klas 0-VII. W związku z różnicami wynikającymi ze zróżnicowania potrzeb rozwojowych, a co się z tym wiąże różnymi poziomami zaspokajania potrzeb społeczno- emocjonalnych oba zespoły rozpoczęte swoje zadania realizują według własnych planów, współpracując ze sobą w miarę potrzeb.

Wszystkie nasze działania mają wspólny cel: kształtowanie postawy altruistycznej, pełnej zaangażowania i otwartości na potrzeby innych zmieniać świat na lepszy.

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

 
SYSTEM  REKRUTACJI


Informacja o możliwości uczestniczenia w działaniach SKW poprzez:

·         Wywieszenie plakatów zachęcających uczniów do włączenia się w pracę SKW

·         Lekcje wychowawcze poświęcone idei wolontariatu

·         Lekcje religii i etyki

·         Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego

 

Kwalifikowanie ucznia do SKW  następuje po:


·         Złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji oraz pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów)

·         Przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej

·         Zasięgnięciu opinii wychowawcy

·         Miesięczny okres próbny

PRAWA WOLONTARIUSZA


  1.    Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki.

  2.    Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i innych nauczycieli.

  3.    Wolontariusz ma prawo być  poinformowany o trudnościach związanych z wykonywaną pracą.

  4.    Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

  5.    Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy.

  6.    Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej po wcześniejszym uprzedzeniu koordynatora SKW.


 

OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA

         

 1.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w  Wolontariacie.

  2.    Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.

  3.    Wolontariusz ma obowiązek respektować Regulamin SKW.

  4.  Wolontariusz ma obowiązek określonego-systematycznego działania na rzecz innychw ciągu całego roku szkolnego oraz wzięcia udziału w co najmniej trzech akcjach ogólnoszkolnych (Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia; Pola Nadziei, Mikolajkowa Paka dla Dzieciaka lub wsparcia Schroniska dla zwierząt).


  5.   Wolontariusz ma obowiązek przestrzegania terminu zapisu do Szkolnego Klubu Wolontariusza, tj. do 20 września danego roku  szkolnego.

ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKA SKW  1.   Zasada osobistej pracy nad własnym   rozwojem.

  2.   Zasada bezinteresownego zaangażowanie  na rzecz potrzebujących pomocy.

  3.   Zasada troski o bezpieczeństwo i los słabszych.

  4.   Zasada prawdomówności, przyjaźni i życzliwości.

 
CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA  1.      Daje dobry przykład swoim zachowaniem.

  2.      Jest odpowiedzialny, obowiązkowy i punktualny.

  3.      Umie współdziałać w zespole.

  4.      Umie dzielić się z innymi.

  5.      Jest wrażliwy i tolerancyjny.

  6.      Systematycznie pracuje nad własnym rozwojem.