Nasz szkolny chór REMIX brał udział w projekcie integracyjnym pt. „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”,

którego organizatorami były: 

  • Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),           
  • Gmina Wrocław, 
  • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego  
  • Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu.

Projekt skierowany był do uczniów ukraińskich i polskich szkół podstawowych we Wrocławiu i polegał na  organizacji pozalekcyjnych zajęć integracyjno – artystycznych wzmacniających postawy otwartości międzykulturowej i solidarności społecznej dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów: wokalnych, tanecznych i plastycznych. 

Celem przedsięwzięcia była współpraca, korzyści z bycia razem i budowanie relacji społecznych, przeciwdziałanie agresji, radzenie sobie ze stresem, jak również metody aktywnego słuchania oraz wspieranie silnych stron ucznia.

 Zajęcia chóralne uczniów polskich, ukraińskich i z białorusi odbywały się w naszej szkole dwa razy w tygodniu.

Podsumowaniem projektu był koncert „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”, który odbył się 8 grudnia 2022r. w Centrum Kultury Wrocław –Zachód przy ul. Chociebuskiej 4 we Wrocławiu, podczas którego wystąpiły zespoły biorące udział w Projekcie w tym nasz chór REMIX. Zespół wykonał dwie piosenki w języku ukraińsko-polskim i angielsko -polskim.