Ogólnopolski Konkurs Plastyczny -NUDZI -MISIE

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Dla Dzieci i Młodzieży "NUDZI - MISIE". Konkurs organizowany jest przez CK Agora we Wrocławiu i jest kontynuacją poprzednich edycji, takich jak: Kotki w kropki , Pieski w kreski, Ryby na niby czy Ptaki-Fruwaki. Tym razem bohaterami prac będą misie, niedźwiadki - bohaterowie bajek i baśni, dobranocek, filmów i książek. Mogą to być również nasze własne misie - przytulanki, czy też całkowicie wymyślone, fantastyczne misiaczki. Tytuł, podany w formie żartobliwej gry słownej ma sprawić, że uczestnicy mogą podejść do tematu nie tylko w sposób tradycyjny, ale również w mniej konwencjonalny i przedstawić inaczej wizerunki znanych nam przyjaciół.

Technika prac jest dowolna.
Prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki wykonywane w dowolnych technikach malarskich i rysunkowych: pastel, tusze, akwarela, tempera, gwasz, olej, batic, collage, techniki własne.
Format prac płaskich nie może przekraczać 50 X 70 cm.
Prace przestrzenne z zakresu rzeźby i płaskorzeźby (glina, masa solna i papierowa).
Formy z recyklingu, kolorowych papierów, tkanin .… Prace przestrzenne : minimalna szerokość i wysokość 20 cm. .

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
• Dzieci w wieku 6 lat
• Dzieci w wieku 7- 9 lat
• Dzieci w wieku 10- 12 lat
• Młodzież w wieku 13-16 lat

Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) dostępną na stronie internetowej www.ckagora.pl
Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię, nazwisko, pesel i wiek autora. Prace zbiorowe wyklucza się.
Z jednej placówki można dostarczyć maksymalnie 10 prac z każdej kategorii wiekowej.

Termin dostarczenia prac do organizatora: 13 lutego 2020r., termin szkolny: 6 lutego 2020r. (uczniowie kl . 0-III składają prace u p. Jolanty Komorowskiej w budynku B, uczniowie kl. IV-VIII u mnie, w s.7 w budynku A.
Prace będą oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalności i sposobu interpretacji tematu oraz walorów estetycznych. Ogłoszenie wyników konkursu przez organizatora nastąpi: 24.02.2020

Zachęcam do udziału młodszych i starszych uczniów naszej szkoły życząc wspaniałej zabawy twórczej.
Iwona Karandziej

XXIX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WROCŁAW, MOJE MIASTO”

Zapraszam uczniów SP nr 50 do udziału w XXIX Powiatowym Konkursie Plastycznym -‘WROCŁAW, MOJE MIASTO”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Wrocławia w ramach XXV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 16
W tym roku szkolnym tematem prac konkursowych są : „WROCŁAWSKIE WIEŻE”

Prace plastyczne wykonujemy na formacie A3 lub większym w dowolnej technice. Wyklucza się formy przestrzenne. Na etapie szkolnym jury wyłoni tylko trzy najciekawsze prace, które przesłane zostaną dalej. Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu (szczegółowy regulamin na stronie organizatora: http://tmw.com.pl/konkursy-2/wielkia-nagroda-wroclawia/ )

Opisane prace plastyczne, (tj. imię i nazwisko autora, nr szkoły, tytuł pracy), należy składać wraz ze zgodą rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu u nauczycielki plastyki w s.7 (budynek A) do 9 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi 12 marca 2020r., a powiatowego do końca kwietnia 2020r.Konsultacje w sprawie konkursu dla zainteresowanych uczniów w najbliższy poniedziałek o godz. 15.00 (s.7, bud. A)

Pozdrawiam i szczerze zachęcam do udziału.
Iwona Karandziej

I MIEJSCE W 18 OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIEW PLASTYCZNYM
NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ

Podczas uroczystości wręczania nagród w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej -"TEN MAGICZNY CZAS", które odbyło się w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nasza uczennica, Amelia Chałupczak z kl.VIIE nie tylko zatriumfowała jako laureatka I miejsca w kategorii klas IV-VII, ale i zdobywczyni GRAND PRIX.
Spośród laureatów konkursu wszystkich kategorii jury wyłoniło pracę Amelii jako najlepszą,dzięki czemu praca Amelki otrzymała tytuł Grand Prix i została wydana w formie kartki pocztowej.

W imieniu Dyrekcji i własnym serdecznie gratuluję Amelii podwójnego sukcesu, a Rodzicom utalentowanej córki.
Iwona Karandziej

II edycja Szkolnego Konkursu Plastycznego "PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ..."

W celu uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz z okazji ustanowienia roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej, w którym przypada jej stulecie, zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w II edycji Szkolnego Kokursu Plastycznego „PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ…”

Konkurs przewiduje następujący podział tematyczny dla poszczególnych kategorii wiekowych:
„Bukiet dla Niepodległej” - oddziały 0 - III;
„Polskie krajobrazy” - oddziały IV - VI;
„Cud nad Wisłą”- plakat promujący setną rocznicę Bitwy Warszawskiej i ustanowienie roku 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej- oddziały VII - VIII.

Termin dostarczenia prac upływa 7.11. 2019 r.

W budynku B uczniowie oddziałów 0 - III prace składają u p.Jolanty Komorowskiej. Oddziały IV – VIII prace konkursowe dostarczają do nauczycielki plastyki, p. Iwony Karandziej (s.7 w budynku A). Każda praca powinna zawierać na odwrocie czytelną, napisaną drukowanymi literami lub na komputerze, metryczkę: imię i nazwisko autora, nr klasy.Rodzic (opiekun prawny) wypełnia załącznik do regulaminu, w którym wyraża zgodę na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych na cele związane z konkursem i jego promocją.
Regulamin konkursu oraz zgoda na udział są dostępne w poniższych załącznikach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.
Iwona Karandziej