IV edycja Szkolnego Konkursu Plastycznego "PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ..."

Zapraszam uczniów SP nr 50 do uczestnictwa w IV edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego „PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ…”
Konkurs przewiduje następujący podział tematyczny dla poszczególnych kategorii wiekowych:
- „Ilustracja do legendy o powstaniu państwa polskiego z uwzględnieniem wizerunku ORŁA – kl. I - III;
- „Polskie stroje ludowe lub narodowe” (do wyboru) – kl. IV - VI;
- „Symbolika odzyskania niepodległości przez Polskę” - projekt muralu - kl. VII – VIII

Warunki konkursu dla klas I-VI
Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej), wydzieranka, wycinanka, kolaż i inne. Prac nie wyklejamy materiałami sypkimi.
Format prac: dowolny
Dopuszczalne są prace przestrzenne.

Warunki konkursu dla klas VII-VIII
Dowolna technika malarska lub rysunkowa
Praca może być wykonana indywidualnie (format A3) lub w parach (format A2).

Termin złożenia prac 22.11.2021 r.

Uczniowie kl. IV – VIII prace konkursowe wraz z wypełnionym drukiem zgody (w załączniku) dostarczają nauczycielce plastyki, p. Iwonie Karandziej (budynek A), uczniowie kl. I - III prace składają u p. Jolanty Komorowskiej (budynek B).

Zachęcam do udziału w tym twórczym przedsięwzięciu i życzę wspaniałych pomysłów. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada br.

Pozdrawiam
Iwona Karandziej

Załączniki:
Pobierz plik (ZGODA -KONKURS.pdf)ZGODA -KONKURS.pdf[ ]194 kB

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie"

Zapraszam uczniów SP nr 50 do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się dzieci i seniorów wieczorem po drodze.

Format pracy konkursowej: kartka A3.
Technika prac: dowolna plastyczna z wykluczeniem wyklejania plasteliną i materiałami sypkimi (praca płaska!).
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, ani przesłane drogą elektroniczną.

Proszę dostarczać prace, wraz z zabezpieczonymi załącznikami, do podpisanych tytułem konkursu pojemników przy portierni (w budynku B dla klas 1-3, w budynku A dla klas IV-VIII). Pracami klas młodszych zaopiekuje się p. Jolanta Komorowska.
Szkolny termin dostarczania prac konkursowych upływa 25.10.2021r.

Każda praca powinna posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i przyklejoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1). Rodzic / Opiekun Prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2) - dołączamy luzem, nie przyklejamy do pracy!

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty są do pobrania w załaczniku.

 

Zachęcam młodych artystów do wzięcia udziału w tym ważnym konkursie, traktującym o naszym bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Życzę ciekawych, twórczych pomysłów.
Iwona Karandziej

VIII EDYCJA Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.                                                

Zadanie polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej lub grafiki komputerowej na papierze w  formacie: 27cm x 8cm .

W tym roku szkolnym prace konkursowe  muszą zawierać w swojej kompozycji 2 istotne elementy:

- wizerunek uczniów, przejawiających dowolną aktywność (np. spacerujących przed szkołą, bawiących się na placu zabaw lub na boisku, na szkolnym skwerze, uprawiających sport itd.),

-pomnik przyrody – dąb „Nestor”, będący ważnym symbolem dla naszej społeczności szkolnej i dumą dla mieszkańców Wrocławia.

Uczniowie poszczególnych oddziałów powyższy temat przedstawiają w scenerii charakterystycznej dla danej pory roku:

Czytaj więcej...

PIĘKNO KRAJOBRAZÓW POLSKI - wyniki konkursu

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki III edycji Szkolnego Konkursu Plastycznego "PIĘKNEJ, DUMNEJ, NIEPODLEGŁEJ...", którego tematem przewodnim było “Piękno krajobrazów Polski”

I tak , w kategorii wiekowej klas I-III, kolejno miejsca otrzymują:
I m-ce Wiktoria Ptak, kl.ID
II m-ce Julia Płończak, kl. IIIE
III m-ce Jagoda Szajna, kl.ID
Wyróżnienia otrzymują (ex aequo):
Maja Ondrusko, kl.ID i Lena Ondrusko, kl.IIIB, Amelia i Liliana Akutko z kl.IIIE.

W kategorii wiekowej kl. IV-VIII :
I m-ce Urszula Zapotoczna, kl.VID
II m-ce Hanna Nowak, kl.VIF
III m-ce Maciej Czarnecki, kl.VIIC
Wyróżnienia otrzymują(ex aequo):
Wiktoria Andrzejewska, kl. VIE i Nina Duszyńska z kl.VIIE.

Serdecznie gratulujemy!!!

Dyplomy wraz z drobnymi upominkami dla laureatów i dyplomy dla wyróżnionych w konkursie przekazane zostaną wychowawcom i wręczone na koniec roku szkolnego.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za aktywność twórczą i ciekawe prace.
Iwona Karandziej