Szkoła Podstawowa nr 50 od 2015 roku dołączyła do grona szkół, które otrzymały zaszczytny

tytuł Szkoły Odkrywców Talentów”.

Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają

uzdolnienia dzieci i młodzieży.Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej,

systematycznej współpracy naszych uczniów i nauczycieli.

 

O sukcesach naszych uczniów informujemy na bieżąco i z wielką dumą w zakładce Sukcesy uczniów.

Znaleźliśmy się również na ogólnopolskiej MAPIE Szkół Odkrywców Talentów wraz z innymi

wrocławskimi szkołami.

 

         Znakiem rozpoznawczym wyróżnionej szkoły jest pamiątkowa tablica

(umiejscowiona na ścianie naprzeciwko szklanych drzwi wejściowych do naszej szkoły):

                                                                                           

Tradycją w naszej szkole i wielkim świętem stał się dwudniowy "Szkolny Przegląd Młodych Talentów"

organizowany corocznie z okazji dnia wiosny.

Jego celem jest:

  •  promowanie aktywności twórczej wśród uczniów SP nr 50,
  •  rozwijanie różnorodnych talentów i pasji wśród uczniów Szkoły,
  • prezentacja uzdolnień uczestników,
  •  integracja społeczności uczniowskiej całej Szkoły.