XXIX POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „WROCŁAW, MOJE MIASTO”

Zapraszam uczniów SP nr 50 do udziału w XXIX Powiatowym Konkursie Plastycznym -‘WROCŁAW, MOJE MIASTO”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Wrocławia w ramach XXV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Miejską Bibliotekę Publiczną - Filia 16
W tym roku szkolnym tematem prac konkursowych są : „WROCŁAWSKIE WIEŻE”

Prace plastyczne wykonujemy na formacie A3 lub większym w dowolnej technice. Wyklucza się formy przestrzenne. Na etapie szkolnym jury wyłoni tylko trzy najciekawsze prace, które przesłane zostaną dalej. Nadesłanie większej ilości prac dyskwalifikuje szkołę z konkursu (szczegółowy regulamin na stronie organizatora: http://tmw.com.pl/konkursy-2/wielkia-nagroda-wroclawia/ )

Opisane prace plastyczne, (tj. imię i nazwisko autora, nr szkoły, tytuł pracy), należy składać wraz ze zgodą rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu u nauczycielki plastyki w s.7 (budynek A) do 9 marca 2020 r. Rozstrzygnięcie etapu szkolnego nastąpi 12 marca 2020r., a powiatowego do końca kwietnia 2020r.Konsultacje w sprawie konkursu dla zainteresowanych uczniów w najbliższy poniedziałek o godz. 15.00 (s.7, bud. A)

Pozdrawiam i szczerze zachęcam do udziału.
Iwona Karandziej

XXV Powiatowy Konkurs Moja mała ojczyzna
 
Serdecznie zapraszam do udziału w XXV Powiatowym Konkursie "Moja mała ojczyzna".
Konkurs bierze udział w XXV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” - punkty za udziałi zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.

Przedmiotem konkursu są indywidualne i zespołowe prace uczniów dotyczące tematów (do wyboru)
”Moja mała ojczyzna” - opis krajoznawczy, mała monografia ulic, osiedla, historycznych obiektów, biografie ludzi zasłużonych np. dla szkoły, osiedla i miasta,
Odra - wspólna rzeka Polaków, Czechów i Niemców,
Moja najciekawsza ścieżka krajoznawczo-turystyczna (Wrocław i okolice),
Losy moich bliskich.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
I etap - konkurs w macierzystych szkołach
II etap - 3 najlepsze prace opisane (imię i nazwisko autora, nr szkoły, adres domowy, datę urodzenia, nazwisko, adres i telefon opiekuna, tytuł pracy, datę rozpoczęcia i zakończenia) przesłać do 15.01.2020 r. na adres Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Prosta 16, 53-604 Wrocław, tel. 71 798 69 05.

Termin dostarczenia prac:10 stycznia 2020r.
Uczniowie składają prace u p.Barbary Łuczyk,p.Iwony Bodył lub p.Magdaleny Pol.

Serdecznie zachęcam do udziału w konkursie.
Magdalena Pol

Rozstrzygnięcie Konkursu Dyrektora SP nr 50 na projekt witryny szkolnej strony internetowej

Miło nam poinformować o wynikach VI edycji Konkursu Dyrektora SP nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.Spośród wszystkich prac, zgłoszonych do w/w konkursu Komisja konkursowa pod przewodnictwem Pana dyrektora Przemysława Dubaniowskiego wyróżniła 24 prace plastyczne i grafiki komputerowe. Wszystkie zwycięskie prace będą zamieszczane jako ruchomy baner na stronie internetowej naszej szkoły w danym miesiącu, począwszy od grudnia 2019 r. do listopada 2020r. włącznie.
Oto lista laureatów konkursu wg kolejności zamieszczania prac na szkolnej stronie (w systemie naprzemiennym):

Czytaj więcej...

III Powiatowy Konkurs o Wrocławiu "Kocham Cię, Wrocław"

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w III Powiatowym Konkursie o Wrocławiu "Kocham Cię, Wrocław" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 8 we Wrocławiu. Konkurs polega na przygotowaniu przez trzyosobowe drużyny prezentacji na temat: "Kocham Cię Wrocław- Wrocław wieżami słynie"

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Prace należy składać do 7 lutego 2020 r.

Konkurs bierze udział w XXV edycji "Wielkiej Nagrody Wrocławia".

Zapraszamy do wzięcia udziału.
Nauczyciele informatyki

Załączniki:
Pobierz plik (III POWIATOWY.pdf)Regulamin[ ]244 kB