KONKURS DLA SZKÓŁ NA  NAJCIEKAWSZE PRACE PLASTYCZNE Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA 2021

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, Rzecznik Praw Dziecka ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne.

Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach wiekowych:

- klasy I-IV,

- klasy V-VIII.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnym formacie, o tematyce związanej z prawami dziecka.

Na szkolnej wystawie podsumowującej przekazane prace konkursowe zostaną wybrane 3 prace z każdej kategorii, reprezentujące szkołę w konkursie. Oprócz pracy plastycznej dodatkowo powinien być dostarczony Formularz oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy zezwalający na zgłoszenie prac do konkursu, na użycie danych autorów prac - imienia, nazwiska, wieku oraz szkoły, do której uczęszcza i prac w opisany powyżej sposób. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Czytaj więcej...

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie"

Zapraszam uczniów SP nr 50 do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowo, widocznie, bezpiecznie”.
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Odblaskowy senior – odblaskowy wnuczek”. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią uczestnika konkursu na temat bezpiecznego poruszania się dzieci i seniorów wieczorem po drodze.

Format pracy konkursowej: kartka A3.
Technika prac: dowolna plastyczna z wykluczeniem wyklejania plasteliną i materiałami sypkimi (praca płaska!).
W konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe, ani przesłane drogą elektroniczną.

Proszę dostarczać prace, wraz z zabezpieczonymi załącznikami, do podpisanych tytułem konkursu pojemników przy portierni (w budynku B dla klas 1-3, w budynku A dla klas IV-VIII). Pracami klas młodszych zaopiekuje się p. Jolanta Komorowska.
Szkolny termin dostarczania prac konkursowych upływa 25.10.2021r.

Każda praca powinna posiadać wypełnioną KOMPUTEROWO i przyklejoną na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu metryczkę (Załącznik nr 1). Rodzic / Opiekun Prawny w imieniu niepełnoletniego uczestnika konkursu oraz opiekun z ramienia placówki kierującej, mają obowiązek dołączyć do pracy konkursowej wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2) - dołączamy luzem, nie przyklejamy do pracy!

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami do pobrania znajduje się na stronie Organizatora http://nowa.sp2dt.pl/index.php/konkursy. Będzie także dostępny na naszej szkolnej stronie internetowej

 

Zachęcam młodych artystów do wzięcia udziału w tym ważnym konkursie, traktującym o naszym bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
Życzę ciekawych, twórczych pomysłów.
Iwona Karandziej

VIII EDYCJA Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – VIII do wzięcia udziału w VIII edycji Konkursu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu na projekt witryny szkolnej strony internetowej.                                                

Zadanie polega na wykonaniu płaskiej pracy plastycznej lub grafiki komputerowej na papierze w  formacie: 27cm x 8cm .

W tym roku szkolnym prace konkursowe  muszą zawierać w swojej kompozycji 2 istotne elementy:

- wizerunek uczniów, przejawiających dowolną aktywność (np. spacerujących przed szkołą, bawiących się na placu zabaw lub na boisku, na szkolnym skwerze, uprawiających sport itd.),

-pomnik przyrody – dąb „Nestor”, będący ważnym symbolem dla naszej społeczności szkolnej i dumą dla mieszkańców Wrocławia.

Uczniowie poszczególnych oddziałów powyższy temat przedstawiają w scenerii charakterystycznej dla danej pory roku:

Załączniki:
Pobierz plik (ZGODA.pdf)ZGODA.pdf[ ]118 kB

Czytaj więcej...

DZIELI NAS PÓŁ WIEKU-XV edycja konkursu 

Liceum Ogólnokształcące nr XII we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskim Centrum Seniora ogłasza XV edycję konkursu DZIELI NAS PÓŁ WIEKU.
Tematem konkursu jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORKI/AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT. Celem konkursu jest rozwijanie empatii i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:
• portretu literackiego – dowolna forma literacka (poetycka lub prozatorska), praca nie więcej niż cztery strony druku, dzieci ze szkół podstawowych prosimy o prace pisane odręcznie. Uwaga: chodzi o aktualny portret, charakterystykę, a nie biografię czy wspomnienia;
• fotografii – format min. 20cm x 30cm;
• pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką.

W kategoriach literackiej i plastycznej będą nagradzane prace konkursowe w dwóch grupach wiekowych: osobno prace dzieci ze szkół podstawowych i osobno młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Liceum Ogólnokształcące nr XII.

Prac nie należy podpisywać, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. Identyczne godło/pseudonim Autorki/Autora oraz dopisek: szkoła podstawowa należy umieścić na wierzchu koperty, zawierającej dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, numer telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku w celach wynikających z konkursu, jak również zgodę opiekunów na udział w konkursie.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularze do pobrania na stronach www.lo12.wroc.pl  oraz www.seniorzy.wroclaw.pl

Termin składania prac konkursowych do 30 październka 2020r. u szkolnego koordynatora konkursu, p. Barbary Łuczyk (budynek A).Termin nadsyłania prac do Organizatora – do 3 listopada 2020.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesu.
Iwona Karandziej