Podziękowanie za wsparcie akcji „Nasze dzieciaki szanują i dbają o zwierzaki”

W tym roku po raz pierwszy została zorganizowana akcja „Nasze dzieciaki szanują i dbają o zwierzaki”- Październik miesiącem troski o zwierzęta w SP50. Chciałabym podziękować wszystkim Państwu RODZICOM, UCZNIOM I NAUCZYCIELOM za aktywne wsparcie akcji. Szczególne podziękowania dla Fundacji „Węgielek” i „Dwa plus Cztery” za przeprowadzone zajęcia poświęcone opiece nad zwierzętami.

Koordynator Anna Giża

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami prawa oświatowego 14 października 2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej - jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
W tym dniu Szkoła sprawuje opiekę w świetlicy szkolnej od godziny 07.00 do 17.00 nad dziećmi, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. 

Z wyrazami szacunku,
Przemysław Dubaniowski

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z przyjętymi zapisami zawartymi w Kalendarzu Szkolnym dzień 2 maja 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W tym dniu Szkoła sprawuje opiekę na dziećmi, których rodzice zgłosili taką potrzebę, w świetlicy szkolnej od godziny 08.00 do 16.00.

Wspomniany dzień 2 maja 2016 r. zostanie odpracowany w najbliższą sobotę, tj. 7 maja 2016 r.

Zajęcia edukacyjne w tym dniu będą się odbywały wg poniedziałkowego planu lekcji.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły