Jeśli legitymacja szkolna ucznia została zniszczona lub zagubiona, to w celu wyrobienia nowej legitymacji należy dokonać opłaty na konto nr 71 1020 5226 0000 6302 0416 1311 w wysokości 9 zł i złożyć w sekretariacie Szkoły wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu i zdjęciem dziecka.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu, na czas trwania pandemii COVID-19

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf[ ]94 kB