Jubileusz XL-lecia istnienia Szkoły połączony z nadaniem jej imienia Ossolineum

            Obchody jubileuszu rozpoczęły się w czwartek, 6 października, Mszą św. o godzinie 18.00 w kościele NMP Bolesnej na Różance, w czasie której ks. Proboszcz Tadeusz Nowakowski poświecił sztandar Szkoły. W Mszy św. udział wzięła Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i pracownicy, emerytowani pracownicy Szkoły oraz uczniowie i rodzice. 

            W piątek, 7 października, o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej uroczystość rozpoczęła się od przywitania licznie przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, Departamentu Edukacji, Dyrektor ZN im. Ossolińskich, okolicznych parafii, rady rodziców, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, związków sportowych, Rady Osiedla Karłowice – Różanka, Centrum Kultury AGORA, policji i straży miejskiej oraz emerytowani i byli pracownicy Szkoły Podstawowej nr 50 i Gimnazjum nr 27.  

            Na początku głos zabrał p. Dyrektor dr Przemysław Dubaniowski, który zwrócił uwagę, że obchodzony jubileusz jest tak naprawdę świętem dwóch szkół – Szkoły Podstawowej nr 50 oraz Gimnazjum nr 27, które w 2005 roku przyjęło imię Ossolineum, a w 2017 roku, w wyniku reformy oświaty, stało się częścią SP nr 50. Pan Dyrektor podziękował m. in. dyrektor byłego Gimnazjum nr 27, p. Beacie Krywult – Szczudło za współpracę, która zaowocowała sprawnym połączeniem szkół.

            Ważnym momentem obchodów jubileuszu było podziękowanie zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koral”, którzy w roku szkolnym 2021/22 odnieśli wspaniały sukces, zdobywając tytuł mistrza Polski w piłce siatkowej młodzików. Nagrody i podziękowania młodym sportowcom i ich trenerom wręczyła wiceprezydent Wrocławia – p. Renata Granowska, prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej – p. Przemysław Wojciech Rozdolski oraz Dyrektor ZN im Ossolińskich – p. dr Łukasz Kamiński oraz emerytowany nauczyciel naszej Szkoły, wybitny siatkarz (kilkukrotny Mistrz Polski i medalista Mistrzostw Europy) – p. Marek Ciaszkiewicz.

            Następnie nastąpiła najważniejsza część uroczystości – wręczanie Szkole sztandaru i oficjalne nadanie jej imienia Ossolineum. Wprowadzono poczty sztandarowe ościennych szkół – Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego oraz Liceum Ogólnokształcącego nr X im. S. Sempołowskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczennica naszej Szkoły odczytała uchwałę Rady Miasta Wrocławia z dn. 25 marca 2022 r. o nadaniu Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu imienia Ossolineum, po czym na prośbę wiceprezydent Wrocławia, p. Renata Granowska – wiceprezydent Wrocławia wręczyła p. dyrektorowi dr. P. Dubaniowskiemu sztandar SP 50.  Po przekazaniu sztandaru pocztowi sztandarowemu przedstawiciele uczniów klas I – VIII złożyli uroczyste ślubowanie.

             W dalszej części uroczystości głos zabrali: wiceprezydent Wrocławia – p. Renata Granowska, Dolnośląski Wicekurator Oświaty – p. Janusz Wrzal, prezes Dolnośląskiego Okręgu Związku Pływackiego – p. Zbigniew Dubiel oraz przewodniczący Prezydium Rady Rodziców – p. Tomasz Ryczek. Mówcy w swoich wystąpieniach zawracali przede wszystkim uwagę na misję szkoły we współczesnym świecie i na trud wychowawczy oraz dydaktyczny, jaki nauczyciele wkładają w kształtowanie młodego pokolenia.  

            Pan Dyrektor w imieniu swoim i wszystkich pracowników Szkoły podziękował osobom, dzięki którym nasza Szkoła każdego dnia może się rozwijać i sprawnie funkcjonować oraz tym, którzy w ciągu tych 40 lat swoją codzienną pracą przyczynili się do jej dzisiejszego kształtu.

            Uroczystości uświetniły występy uczniów oraz prezentacje multimedialne. Uczniowie klas I - III oraz zespół muzyczny REMIX zaśpiewali piosenki o Szkole ułożone specjalnie na okazję jubileuszu. Uczniowie klasy V przybliżyli wszystkim historię naszej Szkoły i ZN im. Ossolińskich, a uczniowie klas starszych pięknie wyrecytowali fragment księgi XII „Pana Tadeusza” – koncert Jankiela. Uroczystości zakończył widowiskowy polonez zatańczony przez uczniów i absolwentów naszej Szkoły w szlacheckich strojach z epoki Adama Mickiewicza.

            Po zakończeniu części oficjalnej goście udali się do atrium na zwiedzanie bardzo ciekawej wystawy, na której zaprezentowano liczne zdjęcia, dyplomy za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i sportowe, puchary szkolne i kroniki SP nr 50 i dawnego Gimnazjum nr 27 oraz na słodki poczęstunek.

            Warto zaznaczyć, że w naszej Szkole od pierwszego dnia jej działalności, czyli od 22 września 1982 r., pracują jeszcze dwie nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: p. Zofia Frąckiewicz i p. Marzena Marciniak.  I właśnie p. Marzena Marciniak i towarzyszący jej uczeń kl. VIII A – Tomasz Teleśnicki byli konferansjerami tej pięknej jubileuszowej gali.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

https://photos.app.goo.gl/aLnwqKdsVd6pPHTg6

https://photos.app.goo.gl/2uTFFs7uMhUsJmJ56