bip

instaling logo male

Pn Wt Śr Cz Pt So N

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Stypendia Prezydenta Wrocławia

26 września 2017 r. w auli Zespołu Szkół nr 14 przy alei Brücknera 10 odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Prezydenta Wrocławia w ramach 13. edycji wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – Promovere Talenta. Najzdolniejsi uczniowie odebrali listy gratulacyjne i stypendia naukowe za rok szkolny 2016/2017 z rąk wiceprezydent Wrocławia Magdaleny Piaseckiej, sekretarza miasta Włodzimierza Patalasa oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jerzego Skoczylasa.

Wśród 100 dzieci ze szkół podstawowych wyróżnienie otrzymały trzy uczennice SP 50 - Anna Krzyżosiak z kl.VIB, Aleksandra Suchecka z kl.VIB oraz Weronika Zaskórska z kl.VIIA. Stypendia przyznawane są za szczególne osiągnięcia oraz bardzo wysokie wyniki w nauce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów pozostałym uczniom naszej szkoły!

STYPENDIA PREZYDENTA WROCŁAWIA

Jeszcze nie zaczął się rok szkolny, a już mamy sukcesy. W ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego Prezydent Wrocławia przyznał za szczególne osiągnięcia w nauce, sukcesy w konkursach i zawodach stypendia naszym uczennicom:

Annie Krzyżosiak z klasy VIB

Aleksandrze Sucheckiej z klasy VIB

Weronice Zaskórskiej z klasy VIIA.

 

Serdecznie gratulujemy!
Jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczennic.

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Z ogromną satysfakcją informujemy, że uczniowie naszej Szkoły w wyniku klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2016/2017 otrzymali aż 196 świadectw z wyróżnieniem, co stanowi 48% populacji uczniów klas IV – VI.

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego Statuetkę Nike za wybitne osiągnięcia uzyskane w mijającym roku szkolnym otrzymała Amelia Maj (uczennica klasy VI D), która zdobyła 21 tytułów laureatki i finalistki oraz wyróżnień w konkursach przedmiotowych (w tym m. in. tytuł laureatki Konkursu ZDOLNY ŚLĄZACZEK), i osiągnęła najwyższą średnią ocen w całej Szkole - 6,0.

Z równie wielką radością pragniemy oznajmić, że na zakończenie II półrocza roku szkolnego 2016/2017 DYPLOMY UZNANIA w klasach IV – VI za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymało 101 uczniów, a za sukcesy sportowe – 126 (spełniając tym samym co najmniej z jedno z następujących kryteriów: zwycięzca konkursu szkolnego; zdobywca wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich laureat I, II lub III m. w konkursach / zawodach sportowych na poziomie międzyszkolnym, miejskim, regionalnym lub ogólnopolskim;).

Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 50 aż 164 uczniów klas IV – VI otrzymało wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, a 185 – za odniesione sukcesy sportowe.

Natomiast wśród uczniów klas I – III DYPLOMY UZNANIA za szczególne osiągnięcia otrzymało  na zakończenie roku szkolnego aż 63 uczniów.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
JESTEŚMY BARDZO DUMNI Z OSIĄGNIĘĆ NASZYCH UCZNIÓW

Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły

APEL PODSUMOWUJĄCY SUKCESY UCZNIÓW KLAS I - III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

DSC05349W dniu 12 VI 2017 r. odbył się uroczysty Apel Podsumowujący sukcesy i osiągnięcia uczniów klas I - III. W czasie uroczystości uhonorowano Dyplomami Uznania Dyrektora Szkoły  63 uczniów klas młodszych, którzy godnie reprezentowali naszą Szkołę poza jej murami w licznych konkursach na szczeblu międzyszkolnym, dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Pan dyrektor wręczył także nagrody sportowe za zawody szachowe i pływackie. Jesteśmy dumni z tak wielu sukcesów naszych najmłodszych uczniów!

Dziękujemy i gratulujemy!
Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej

 

APEL PODSUMOWUJĄCY OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KLAS I - III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017