Dominika Kubów kl. IV G

Szkoła Podstawowa nr 50
we Wrocławiu

bip

 

Igrzysk The World Games 2017

instaling logo male

Pn Wt Śr Cz Pt So N
17
20
26
27
28

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu zostanie przeprowadzona w oparciu o zasady określone przez:

  • ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
  • ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
  • STATUT Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.


logo wroclawka edukacja

W związku z powyższym, informujemy, że:

1. rekrutacja do klas pierwszych w SP nr 50 w roku szkolnym 2015/2016 odbywa się drogą elektroniczną i trwa od 4 do 18 marca 2015 r.

  • w przypadku, gdy rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie SP nr 50 nie mają dostępu do internetu i tym samym nie mogą zalogować się do systemu elektronicznej rekrutacji, zapraszamy ww. terminie w godzinach od 09.00 do 15.00 do szkolnej biblioteki, gdzie będzie można skorzystać z komputera w celu dokonania zgłoszenia dziecka do procesu rekrutacji

2. w rekrutacji do klas pierwszych w SP nr 50 w roku szkolnym 2015/2016 – zgodnie z obowiązującymi zasadami – dla dzieci z poza obwodu Szkoły zostały określone dwa dodatkowo punktowane kryteria:

  • „dziecko, którego jedno z rodziców / opiekunów prawnych jest absolwentem szkoły”
  • „dziecko, którego rodzeństwo jest absolwentem wybranej szkoły”

3. w roku szkolnym 2015/2016 w SP nr 50 przewiduje się organizację 8 klas pierwszych

4. w roku szkolnym 2015/2016 w SP nr 50 nie zostanie utworzony oddział przedszkolny (tzw. „zerówka”)

5. w związku z dużą liczbą prognozowanych klas pierwszych i już funkcjonujących oddziałów w SP nr 50 (przewidywany stan na wrzesień 2015 r. to 37 klas i ok. 1 tysiąc uczniów) informujemy, że:

  • organizacja pracy Szkoły zakłada dwuzmianowość (dot. to również klas I – III)
  • uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczną naukę we wrześniu 2015 r., będą objęci nauką pływania w klasie II i III.