Sandra Najdecka kl. V A

Szkoła Podstawowa nr 50
we Wrocławiu

instaling logo male

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów SP nr 50,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz kierując się wizją nowoczesnej Szkoły, która dba o podnoszenie standardów realizacji procesu kształcenia, w bieżącym roku szkolnym został wprowadzony w naszej Szkole dziennik elektroniczny.

Zgodnie z zapowiedzią, został już zakończony proces wprowadzania wszystkich danych do e-dziennika i od dnia 28 września 2015 r. serdecznie zapraszamy Państwa do odbioru (za okazaniem dowodu tożsamości) w sekretariacie Szkoły (w godz. od 08.00 do 16.00) loginu i hasła niezbędnych do zalogowania się do e-dziennika.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami korzystania z e-dziennika opisanymi w dokumencie pt. „Zasady funkcjonowania e-dziennika w Szkole Podstawowej nr 50 we Wrocławiu”. Dokument ten jest zamieszczony poniżej oraz na stronie internetowej naszej Szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie e-dziennika przyczyni się do wzrostu efektywności komunikacji w naszej Szkole a Państwu przyniesie także wiele satysfakcji oraz doraźnych korzyści wynikających m.in. z szybkiego dostępu do informacji o ocenach Dziecka lub o planowanych wyjściach czy konkursach.

Z wyrazami szacunku,
Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu

I FESTYN RODZINNY

30 maja (sobota) odbył się w naszej szkole I FESTYN RODZINNY. Nad przygotowaniem imprezy czuwali nie tylko nauczyciele. Bardzo aktywnie do współpracy włączyła się Rada Rodziców.

Sobotnie spotkanie przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze - pogoda dopisała, na brak humorów nie mogliśmy narzekać. Atrakcji było co niemiara: rodzinne potyczki sportowe, przejażdżka na kucyku, malowanie twarzy, występy szkolnego chóru REMIX, zespołu wokalnego i gości z sąsiedniego gimnazjum, pokaz udzielania pierwszej pomocy, degustacja ciast ( upieczonych przez mamy uczniów) połączona z loterią fantową, zajęcia aerobiku i wiele innych.

Wszyscy- uczniowie, rodzice, nauczyciele- bawili się wspaniale.

Dziękujemy Radzie Rodziców za to, że wspomogła nasze poczynania w zorganizowaniu festynu. Mamy nadzieję, że Festyn Rodzinny stanie się tradycją naszej szkoły i okazją do wspaniałej wspólnej zabawy.

 

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH !

W związku z ogłoszeniem wyników sprawdzianu klas szóstych informujemy, że istnieje możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej dziecka.

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Miejsce wglądu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,

                              ul. Zielińskiego 57

Termin: 30 maja 2015 (sobota) w godz. 10.00-12.30

              1-3 czerwca 2015 w godz. 13.00-17.30

Osoby, które będą chciały obejrzeć pracę egzaminacyjną po wyznaczonych wyżej terminach, proszone są o złożenie wniosku (osobiście, listownie, faksem, mailem) i oczekiwanie na wyznaczenie indywidualnego terminu (konieczne jest podanie numerów telefonów lub adresu mailowego). Pracownik OKE skontaktuje się z wnioskodawcą i ustali datę oraz godzinę. Wglądy wznowimy po zakończeniu egzaminów w terminach dodatkowych.

Prawo wglądu do swojej pracy mawyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku (do pobrania na http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/sprawdzian-wglad a także do wypełnienia na miejscu w OKE) - wniosku pobranego ze strony internetowej OKE nie należy przysyłać do komisji wcześniej, rodzice zgłaszający się w celu obejrzenia pracy dziecka będą przyjmowani na bieżąco w wyznaczonych powyżej terminach.    Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora OKE.    Prace do wglądu będą udostępniane wg kolejności zgłoszeń (czas oczekiwania maksymalnie 30 min.)    Do wglądu zostaje przekazana praca ucznia wraz z kartą odpowiedzi.    Nie można kopiować ani fotografować pracy.    Osoba nadzorująca wgląd do pracnie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.    Przewiduje się ok. 30 min. na wgląd do jednej pracy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy.

Zasady wglądu oraz wniosek o wgląd znajdują się również w poniższych załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (20150205_Zasady_wgladu.pdf)Zasady wglądu[ ]345 kB
Pobierz plik (WnioWglSP215f.pdf)Wniosek o wgląd[ ]244 kB

Czytaj więcej...