Natalia Nych VIIC

Szkoła Podstawowa nr 50
we Wrocławiu

bip

 

Igrzysk The World Games 2017

Pn Wt Śr Cz Pt So N

FB FindUsonFacebook online 144 pl PL

SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH !

W związku z ogłoszeniem wyników sprawdzianu klas szóstych informujemy, że istnieje możliwość wglądu do pracy egzaminacyjnej dziecka.

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Miejsce wglądu: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,

                              ul. Zielińskiego 57

Termin: 30 maja 2015 (sobota) w godz. 10.00-12.30

              1-3 czerwca 2015 w godz. 13.00-17.30

Osoby, które będą chciały obejrzeć pracę egzaminacyjną po wyznaczonych wyżej terminach, proszone są o złożenie wniosku (osobiście, listownie, faksem, mailem) i oczekiwanie na wyznaczenie indywidualnego terminu (konieczne jest podanie numerów telefonów lub adresu mailowego). Pracownik OKE skontaktuje się z wnioskodawcą i ustali datę oraz godzinę. Wglądy wznowimy po zakończeniu egzaminów w terminach dodatkowych.

Prawo wglądu do swojej pracy mawyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku (do pobrania na http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/sprawdzian-wglad a także do wypełnienia na miejscu w OKE) - wniosku pobranego ze strony internetowej OKE nie należy przysyłać do komisji wcześniej, rodzice zgłaszający się w celu obejrzenia pracy dziecka będą przyjmowani na bieżąco w wyznaczonych powyżej terminach.    Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora OKE.    Prace do wglądu będą udostępniane wg kolejności zgłoszeń (czas oczekiwania maksymalnie 30 min.)    Do wglądu zostaje przekazana praca ucznia wraz z kartą odpowiedzi.    Nie można kopiować ani fotografować pracy.    Osoba nadzorująca wgląd do pracnie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.    Przewiduje się ok. 30 min. na wgląd do jednej pracy.

Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy.

Zasady wglądu oraz wniosek o wgląd znajdują się również w poniższych załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (20150205_Zasady_wgladu.pdf)Zasady wglądu[ ]345 kB
Pobierz plik (WnioWglSP215f.pdf)Wniosek o wgląd[ ]244 kB

Czytaj więcej...