Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2018/2019

Forma

spotkania

Termin

Klasy

Zebrania

6.09.2018

czwartek

0a, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f,

12.09.2018 r.

środa

2b, 2c, 3a, 3c, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g

13.09.2018 r.

czwartek

2a, 2d, 3b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Konsultacje

25.10.2018 r.

godz. 17.30-19.00

wszyscy nauczyciele

Zebrania

21.11.2018 r.

środa

1c, 1e, 2b, 2c, 3a, 3c, 4c, 4e, 4f, 4g, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 7c,

22.11.2018 r.

czwartek

1a, 1b, 1d, 1f, 2a, 2d, 3b, 4a, 4b, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Konsultacje

13.12.2018 r.

godz. 17.30-19.00

wszyscy nauczyciele

Wywiadówki

23.01.2019 r.

środa

1c, 1e, 2b, 2c, 3a, 3c, 4c, 4e, 4f, 4g, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 7c,

24.01.2019 r.

czwartek

1a, 1b, 1d, 1f, 2a, 2d, 3b, 4a, 4b, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Konsultacje

7.03.2019 r.

godz. 17.30-19.30

wszyscy nauczyciele

Zebrania

24.04.2019 r.

środa

1c, 1e, 2b, 2c, 3a, 3c, 4c, 4e, 4f, 4g, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 7c,

25.04.2019 r.

czwartek

1a, 1b, 1d, 1f, 2a, 2d, 3b, 4a, 4b, 4d, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7a, 7b, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Konsultacje

16.05.2019 r.

godz. 17.30-19.30

wszyscy nauczyciele

 

W imieniu Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców mamy wielką przyjemność zaprosić wszystkich uczniów naszej Szkoły wraz z rodzicami  na
III Szkolny Festyn Rodzinny,
odbywający się w tym roku szkolnym pod hasłem:
WSPÓLNYM KROKIEM DO SUKCESU.

Festyn zostanie zorganizowany wspólnie z Gimnazjum nr 27 w najbliższą sobotę, tj. 3 czerwca 2017 r., na terenie pomiędzy budynkami SP nr 50 i Gimnazjum 27,
w godzinach od 10.00 do 14.00.

W programie Festynu zostały zaplanowane m. in. takie atrakcje jak: 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z przyjętymi zapisami zawartymi w Kalendarzu Szkolnym dzień 2 maja 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

W tym dniu Szkoła sprawuje opiekę na dziećmi, których rodzice zgłosili taką potrzebę, w świetlicy szkolnej od godziny 08.00 do 16.00.

Wspomniany dzień 2 maja 2016 r. zostanie odpracowany w najbliższą sobotę, tj. 7 maja 2016 r.

Zajęcia edukacyjne w tym dniu będą się odbywały wg poniedziałkowego planu lekcji.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Dubaniowski
dyrektor Szkoły

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIU 14 PAŹDZIERNIKA

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informuję, że 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (Szkoła sprawuje opiekę w świetlicy szkolnej nad dziećmi, których rodzice wyrażą taką wolę).

Świetlica w tym dniu jest czynna od godz. 07.00 do 17.00.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Dubaniowski

dyrektor Szkoły